Kontaktznami

 

Newcomer Reception Centre – Centrum dla Nowych Rezydentów

154 Gatewood Rd
Kitchener, ON N2M 4E4

Telefon: 519-743-3328

Fax: 519-743-4376

Email: newcomercentre@wcdsb.ca