Kiedy należy się tam udać?

Kiedy należy się udać do Newcomer Reception Centre – Centrum dla Nowych Rezydentów?whenshouldigoarabic_clip_image001

Uczniowie szkół podstawowych:

  • Najpierw powinieneś zapisać dziecko do najbliższej katolickiej szkoły podstawowej w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Pamiętaj, aby wziąć ze sobą akt chrztu dziecka (lub swój własny, jeśli dziecko nie jest ochrzczone), gdy zapisujesz dziecko do szkoły podstawowej;
  • Szkoła wyznaczy ci termin spotkania w Newcomer Reception Centre;
  • Pracownik Newcomer Reception Centre zadzwoni do ciebie w ciągu kilku dni i potwierdzi termin, dzień i godzinę spotkania.

Uczniowie szkół średnich:

  • Najpierw powinieneś skontaktować się ze szkolnym biurem Wydziału Poradnictwa (Guidance Department);
  • Pracownik Wydziału Poradnictwa wyznaczy ci termin spotkania w Newcomer Reception Centre;
  • Po ustaleniu poziomu wiedzy ucznia w Newcomer Reception Centre uczeń i jego rodzice lub opiekunowie udają się na spotkanie z doradcą szkolnym (Guidance Counsellor), który pomoże uczniowi dokończyć procesu rejestracji, wybrać przedmioty i ułożyć plan zajęć, na które będzie chodził.